כאן רושמים את שם המטלה

תוכן המטלה לסטודנטים, רושמים בתיבת ההנחייה פרטים אודות המטלה. ניתן להעתיק ולהדביק ישירות מתוכנת ה WORD לכאן.