פינה זו מיועדת לתת כלים אינטראקטיביים לצוות המכללה ולמורים להעביר קורסים מתוקשבים במכללת סכנין.

זהו קורס הדגמה במערכת מוודל -מכללת סכנין